Voucher- of consignatiecontracten zijn niet mogelijk.