Organisatie
Keukenhof is het internationaal en zelfstandig showvenster van de Nederlandse sierteelt, met in de hoofdrol bolbloemen. In acht weken tijd laat Keukenhof zien wat de Nederlandse sierteelt te bieden heeft. In het park ligt de nadruk op de 7 miljoen voorjaarsbloeiende bloembollen, waarbij 100 inzenders hun levende catalogus laten zien. In meer dan 20 bloemenshows presenteren 600 bloemenkwekers snijbloemen en potplanten in al hun variatie. Keukenhof is het platform voor de Nederlandse sierteeltsector. Het is een prachtige etalage voor bloembollen, bloemen en planten. Keukenhof is daardoor een sterke ontmoetingsplek voor zakelijke contacten. Er worden regelmatig vakbijeenkomsten voor kwekers georganiseerd. Keukenhof onderhoudt goede banden met alle relevante organisaties uit de sierteelt en toeristische sector.

Keukenhof is een icoon voor Nederland; jaarlijks ontvangt Keukenhof 1,5 miljoen bezoekers uit meer dan 100 landen. Daarmee is Keukenhof de drukstbezochte attractie van Nederland. Bezoekers waarderen Keukenhof met een 9,0.

Kasteel Keukenhof heeft een restaurant, de Hofboerderij, en is af te huren als trouwlocatie. Op het landgoed vindt een aantal grote evenementen plaats.

Geschiedenis
In 1641 werd kasteel Keukenhof gebouwd en het landgoed groeide uit tot een oppervlakte van 250 hectare. Landschapsarchitecten Zocher, later ook de ontwerpers van het Vondelpark, richtten in 1857 de tuin rondom het kasteel opnieuw in. Dat park, in Engelse landschapsstijl, vormt nog altijd de basis van de bloemententoonstelling.

Na de bouw van het kasteel door VOC commandeur Maartenszn. Block in 1641, kent de buitenplaats Keukenhof vele eigenaren. Begin van de 19e  eeuw doet de adel zijn intrede en koopt jonkheer Johan Steengracht van Oostcapellen Landgoed Keukenhof. Hij redt het hiermee van de ondergang/sloop en weet de buitenplaats flink uit te breiden.

In 1949 bedacht een groep toonaangevende bloembollenkwekers en -exporteurs het plan om op het landgoed een tentoonstelling van voorjaarsbloeiende bloembollen te maken.

Het lentepark Keukenhof was een feit. In 1950 ging het park voor het eerst open en was direct een succes: 236.000 bezoekers. In 2022 vindt de 73e editie plaats. In de afgelopen 72 jaar is Keukenhof uitgegroeid tot een wereldwijd begrip.

Na het overlijden in 2003 van de laatste kasteelheer van landgoed Keukenhof, J.C.E. graaf van Lynden, kreeg een stichting de verantwoording voor de instandhouding en exploitatie van het landgoed. Naast de 15 rijksmonumenten, waaronder het Kasteel, betreft dat ook de wereldberoemde bloemententoonstelling Keukenhof en het landgoed met zijn historische en natuurwaarde.

Als historische buitenplaats heeft Keukenhof ook een maatschappelijke verantwoordelijk­heid. Behalve dat het landgoed is opengesteld voor publiek, heeft Keukenhof ook een belangrijke positie in haar omgeving.100 vrijwilligers verrichten uiteenlopende werkzaamheden op Landgoed Keukenhof. Ze werken in de bossen of tuinen, op de kinderboerderij, ze geven rondleidingen of organiseren concerten.

Kasteel Keukenhof werkt samen met ’s Heerenloo. Deze organisatie biedt op het landgoed een dagbestedingsruimte aan cliënten met een verstandelijke beperking of kwetsbare mensen waar (nog) geen sprake is van zelfstandige deelname aan de samenleving. Keukenhof vindt het belangrijk om scholieren en studenten de kans te geven ervaring op te doen. Op alle niveaus is het mogelijk stageopdrachten uit te voeren.

Functieprofiel manager bedrijfsvoering

Plaats in de organisatie
De dagelijkse aansturing van Keukenhof ligt belegd bij de directeur-bestuurder Bart Siemerink. Hij rapporteert, met zijn managementteam, aan het bestuur van de eigendomsstichting en de raad van toezicht.

De manager bedrijfsvoering fungeert als de rechterhand en sparringpartner van de directeur-bestuurder en treedt op als zijn plaatsvervanger bij afwezigheid.

Naast de verantwoordelijkheid voor financiën en administratie draagt de manager en bedrijfsvoering zorg voor ICT en (tijdens de publieksopenstelling) een deel van de operationele aansturing van onder andere kassa en toegangscontrole. Hij of zij draagt hiermee in de volle breedte bij aan een effectieve en efficiënte realisatie van de bloeiperiode van Keukenhof. Ook draagt de manager bedrijfsvoering zorg voor een aantal stafactiviteiten, zoals HR, Juridische zaken en de onroerend goed portefeuille.

De manager bedrijfsvoering moet zowel ‘groots’ kunnen denken, daar waar het (bedrijfsmatig) beheersen van grote evenementen met honderdduizenden bezoekers (en bijbehorende verantwoordelijkheden) betreft, als ‘hands-on’ ingesteld zijn daar waar het de beheersing van praktische zaken betreft. Praktische zaken die horen bij een organisatie van een overzichtelijke omvang met circa 50 vaste medewerkers. De bezetting in het voorjaarsseizoen bestaat uit 1.300 seizoenmedewerkers. De organisatie kent een sterk regiemodel, waarbij vaste partners worden aangestuurd die professional in hun eigen taakgebied zijn.

Taken en verantwoordelijkheden
De manager bedrijfsvoering werkt in een team van zeer gedreven en gepassioneerde professionals waarbij saamhorigheid en samenwerken hoog in het vaandel staan. De manager fungeert als rechterhand en plaatsvervanger van de directeur-bestuurder waarbij de strategische verantwoordelijkheid breder is dan enkel financiën en ICT. De manager heeft een intrinsieke drive om mee te denken met de gehele organisatie en het te voeren beleid.

Keukenhof is acht weken in het voorjaar open voor bezoekers. In deze periode levert de manager een actieve bijdrage aan het plannen, organiseren en goed laten verlopen van het ‘seizoen’. Het seizoenskarakter van Keukenhof is leidend voor de bedrijfsvoering van de organisatie. De bezoekers zijn de enige inkomstenbron en verdienen alle aandacht en energie. De overige maanden van het jaar staan in het daglicht van de acht seizoens-weken.

De manager stuurt een netwerk van professionele partners aan. De manager is verantwoordelijk voor het financieel beheer van Keukenhof BV en haar eigendomsstichting Graaf Carel van Lynden.

Meer specifiek zijn de verantwoordelijkheden:

 • Mede verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsvorming van Keukenhof en, wanneer nodig, in staat als plaatsvervanger van de directeur-bestuurder ook de vaandeldrager naar de buitenwereld te zijn;
 • Lid van het Managementteam en sparringpartner van de directie en de Auditcommissie;
 • Budget, forecast, managementrapportages, loonadministratie;
 • Jaarverslag en opstellen jaarrekening;
 • Treasury en investeringsvraagstukken;
 • Deelnemer Auditcommissie;
 • Contactpersoon voor de accountant;
 • Aansturing van stafactiviteiten (HR, Juridische zaken, onroerend goed portefeuille)
 • Leidinggevende van de afdelingen Finance & ICT (2 fte);
 • Initiëren en begeleiden van verbetertrajecten (voor Keukenhof onder andere de kassa’s, scanning en wifi);
 • Signaleert en initieert optimalisering- en verbeterprojecten op gebied van finance en ICT (hard- en software en infrastructuur).

Profiel ‘ideale kandidaat’

Opleiding en ervaring

 • Relevante opleiding op academisch niveau;
 • Succesvolle meerjarige ervaring als manager bedrijfsvoering in een kleine tot middelgrote organisatie;
 • Brede en gespecialiseerde kennis op het gebied van Financiën en Administratie (incl. wet – en regelgeving), Planning & Control en ICT;
 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en procesmanagement;
 • Ervaring en/of aantoonbare affiniteit met en interesse in de evenementensector met gevoel voor een seizoensbedrijf;
 • Kennis van en ervaring met werken met (grote groepen) tijdelijke inhuur en contractmanagement is een pré.

Eigenschappen

 • Beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hoog ambitieniveau en bewaakt deadlines;
 • Is evenwichtig, overziet het grotere geheel en beschikt over een hands-on mentaliteit; steekt zelf de handen uit de mouwen als de situatie hierom vraagt;
 • Is gericht op samenwerken, sociaal en communicatief vaardig, sluit aan bij de ‘mkb-cultuur’’ van de organisatie en haar ‘creatieve ondernemersgeest’;
 • Is een natuurlijk leider en zeer vaardig in het analyseren van knelpunten, het uitbrengen van adviezen en daadwerkelijk realiseren van resultaten en verbeteringen;
 • Proactief en ondernemend in het signaleren van en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan naar beleid;
 • Het vermogen om beleid te vertalen naar haalbare doelstellingen en deze te bewaken;
 • Neemt initiatief, durft keuzes te maken, blijft in overleg en levert betrouwbare resultaten;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (ook in het Engels) en is een actieve netwerker.

Contact
Keukenhof laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mathijs Kramer of Gerald Knol (telefoon 020 – 6470201). Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, vóór maandag 13 december te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.